Kurser

Kurserna äger rum Måndag 13.00-17.00 och Tisdag 08.00-12.00
Pris 750 kr plus moms förutom Proximala humerusfrakturer Pris  400 kr plus moms och bara Tisdag 08.00 – 12.00

 

Höft- och knäprotesnära frakturer
I samarbete med Svenska Höft- och Knäföreningen och Svenska Ortopedtraumatologiska Sällskapet arrangeras en åttatimmars utbildning om höft- och knäprotesnära frakturer. Måndag eftermiddag ägnas åt hur man kan hantera knäprotesnära frakturer och tisdag förmiddag avhandlar höftprotesnära frakturer. Det blir föreläsningar om operationsprinciper gällande plattor, revisionsproteser, strukturella graft mm samt falldiskussioner och workshops.
I samarbete med SOTS och SHKF, samt workshops i samarbete med ZimmerBiomet, LINK, DePuySynthes och Stryker.

Uppdaterande fotkirurgikurs
I samarbete med Svenska Fotkirurgiska Sällskapet arrangeras en åttatimmars utbildning som innehåller föreläsningar och workshops. Ämnen som kommer att avhandlas är anatomi och undersökningsteknik, hallux valgus och rigidus, ”lesser toes”, bakfotsdeformiteter och artros.
I samarbete med SFS, samt workshops i samarbete med Arthrex.

Proximala humerusfrakturer
I samarbete med Svenska Skulder- och ArmbågsSällskapet arrangeras på tisdag förmiddag en fyratimmars utbildning om proximala humerusfrakturer. Det blir föreläsningar och falldiskussioner om när och hur man ska behandla dessa frakturer. Kommer också att finnas en implantatutställning, där man kan frossa i alla möjliga spännande saker man kan operera in i en humerus.
I samarbete med SSAS och produktvisning med DePuySynthes, Stryker, ZimmerBiomet, Arthrex och LINK.

Patientsäkerhetskurs
Svensk Ortopedisk Förening och Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) anordnar en SK-kurs i patientsäkerhet under Ortopediveckan i Umeå. Under kursen kommer ämnet patientsäkerhet att avhandlas brett i form av teori och diskussioner runt faktiska händelser. ST-läkare i ortopedi har företräde, men kursinnehållet är även av intresse för ST-läkare i andra specialiteter och andra professioner som arbetar med patientsäkerhet. Max antal kursdeltagare är 16 stycken. Kursen uppfyller teoretiska delar av delmål a3, a4, och c13 enligt nya föreskrifterna SOSFS 2015:8, eller teoretiska delar av delmål 14, 15, 17 och 20 enligt de gamla föreskrifterna SOSFS 2008:17.

I samarbete med Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF.

Recertifieringskurser

Ortopeder behöver en kontinuerlig utbildning (CME) för att bibehålla och utveckla sin kompetens. Internationellt är detta på många håll mer formaliserat och i vissa länder krävs det att läkaren årligen kan redovisa sådan utbildning för att bibehålla sin licens. Sverige börjar ta små steg i den riktningen och de senaste SOF-mötena ackrediterades och gav 16 EACCME poäng.

 

Vid årets möte ska vi nu testa att utöka mötet genom att använda måndag eftermiddag och tisdag förmiddag till en ny utbildningsdel om sammanlagt en dag. I stället för de instruktionskurser som brukar ligga på tisdag förmiddag, arrangerar vi recertifieringskurser för ortopeder som behöver fördjupa eller fräscha upp sina kunskaper inom olika ortopediska områden. Målgruppen är ortoped-specialister, men vi tror även att ST läkare, särskilt de som hunnit en bit i sin utbildning, har mycket nytta av att delta. Dessa kurser är inte företagssponsrade på samma sätt som de tidigare instruktions-kurserna och därför tillkommer en deltagaravgift.