ORTOPEDIVECKAN

DE NYA ÖVERLEVARNA

Umeå 28 aug – 1 sept 2017

Tack för i år! Ortopediveckan 2017 är slut. 

 

Välkommen till Karlstad 2018

 TEMA SOF 2017 – DE NYA ÖVERLEVARNA

Det globala åldrandet och den moderna medicinens enorma framgångar  gör att vi ständigt får nya grupper att behandla—gamla som unga.

I år har vi återigen ett STORT möte med specialprogram för sjuksköterskor, operationssköterskor, medicinska sekreterare och fysioterateuper

Välkommen till Umeå

Ulrica Bergström        Sead Crnalic                Kjell G Nilsson