Kontaktpersoner

Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter!

Mötesgeneral
Ulrica Bergström ulrica.bergstrom@vll.se
Tfn 090-785 18 18, 070-639 08 18

Verksamhetschef
Ulrica Bergström ulrica.bergstrom@vll.se

Mötessekreterare
Theresa Rågefjord theresa.ragefjord@vll.se

Vetenskapliga programmet och Ortopedexamen
Sead Crnalic sead.crnalic@orthop.umu.se

Recertifieringskurser och Delföreningarnas dag
Joakim Bång joakim.bang@vll.se

 

Läkare
Artroprogrammet – Volker Otten volker.otten@vll.se
Fotprogrammet – Lisbeth Brax-Olofsson lisbeth.brax-olofsson@umu.se

Operationssköterskor
Anette Nyberg anette.a.nyberg@vll.se

Sjuksköterskor/undersköterskor
Birgitta Olofsson birgitta.olofsson@umu.se
Magdalena Helletun-Granath magdalena.helletun.granath@vll.se
Anna Unneby anna.unneby@vll.se

Sjukgymnaster
Anna Rosberg anna.rosberg@vll.se

Medicinska sekreterare
Anette Hörnkvist anette.hornkvist@vll.se
Mari Eklund mari.eklund@vll.se
Theresa Rågefjord theresa.ragefjord@vll.se

Utställning
Arnold Persson arnold.persson@traveko.se

Sociala programmet
Johan Vännman johan.vannman@vll.se

Webbplats, anmälan, app, programfolder
Firma Mats Larsnäs, info@matslarsnas.se